การบันทึกไฟล์เอกสารของแต่ละโครงการ

แอปออกแบบให้สามารถเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น Factsheet, ใบจองซื้อ, สัญญาจะซื้อจะขาย, หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน เป็นต้น ทั้งที่เป็นไฟล์ภาพและไฟล์ pdf เพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูล เอกสารต่างๆ ครบถ้วนในที่เดียว และเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน cloud โดยการ upload ไฟล์ใส่ระบบ สามารถที่จะเพิ่มไฟล์ได้ทั้งจากส่วน “Project” (โครงการ) หรือจากเมนู “Documents” (เอกสาร) โดยจะเข้าไปเก็บรวมในที่เดียวกันโดยอัตโนมัติ แยกตามโครงการ

การเพิ่มไฟล์จากส่วน “Project"
- คลิกที่ icon “Files”
- คลิก “Add Document” สำหรับการ upload ไฟล์ 
- คลิกเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือก source (จากกล้อง/photo library หรือจาก drive)
- คลิก “Save"
- คลิก “+” หากต้องการเพิ่มเอกสารรายการต่อไป
- คลิก “Save"

การเพิ่มไฟล์จากเมนู “Documents"
- คลิกที่เมนู “Docements” (เอกสาร) 
- คลิก “Add Document” หรือคลิก “+"
- คลิกเลือก “Project”, “Document type”, “File”  
- คลิกเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือก source (จากกล้อง/photo library หรือจาก drive)
- คลิก “Save"
- คลิก “+” หากต้องการเพิ่มเอกสารรายการต่อไป
- คลิก “Save"

หากต้องการลบไฟล์ที่ upload ไว้ออก ให้คลิก “edit” แล้วคลิก “Remove"

หมายเหตุ: ไฟล์สามารถเลือกถ่ายจากกล้อง หรือดึงจาก Drive เช่น iCloud Drive, Google Drive เป็นต้น

ดาวน์โหลดแอป CondoFile ได้ฟรีที่ app store, google play