การบันทึกข้อมูลและรูปกุญแจ

ผู้ใช้สามารถเก็บบันทึกข้อมูลกุญแจห้อง พร้อมรูปของแต่ละโครงการได้ เพื่อใช้ค้นหา - อ้างอิง โดย
1. คลิกเมนู “Keys” และคลิก “+” เพื่อเพิ่มข้อมูล
2. เลือกโครงการ
3. ใส่รูป โดยสามารถถ่ายจากกล้องหรือเลือกรูปจาก album ใสข้อมูลอื่น
4. คลิก save 
หมายเหตุ: เลขกุญแจสามารถกำหนดได้เอง ซ้ำได้

ดาวน์โหลดแอป CondoFile ได้ฟรีที่ app store, google play