การเปลี่ยนรูป profile และเปลี่ยน background

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูป profile และ background ได้ 

1. คลิกที่เมนู hamburger แล้วคลิกที่รูปเพื่อเข้าสู่ My Profile หรือคลิกที่ "Settings ตั้งค่า" แล้วคลิก "My Profile"  
2. คลิกที่ไอคอนกล้องถ่ายรูปที่รูป profile หรือที่ background เพื่อเปลี่ยนรูป

ดาวน์โหลดแอป CondoFile ได้ฟรีที่ app store, google play