App tips

update 10 Jun 19


App tips

update 10 Jun 19

เทคนิคการแชร์ข้อมูล

แอปสามารถให้แชร์ข้อมูลโครงการได้ใน 2 รูปแบบ 

A. การแชร์ข้อมูลโครงการผ่าน SMS, Line, email ซึ่งสามารถใช้แชร์กับบุคคลทั่วไป หรือใช้ส่งข้อมูลให้กับลูกค้ากรณีที่เราปล่อยเช่า ขาย การแชร์
1. คลิกเลือกโครงการที่กรอกข้อมูลไว้ และต้องการแชร์
2. คลิกไอคอน “more" และคลิกเลือก “Share"
3. คลิกเลือกภาษา
4. เลือกวิธีการแชร์ที่ต้องการ แอปจะส่งเป็น link ไปตามวิธีการที่เราเลือก และผู้รับสามารถคลิก link เพื่อดูข้อมูลที่แชร์ไปได้

ข้อมูลที่แชร์ได้แก่
- ภาพ Cover ของโครงการ
- ชื่อโครงการ
- ชื่อผู้พัฒนา
- โซน (ตามที่เลือกไว้เวลาใส่ข้อมูลโครงการ)
- ที่อยู่โครงการ
- เลขที่ยูนิต
- ชั้น
- อาคาร
- ขนาดห้อง (ตร.ม.)
- ความสูงฝ้า
- วิว
- เฟอร์นิเจอร์
- ทิศ
- จำนวนยูนิตทั้งหมดในโครงการ
- พื้นที่โครงการ
- ค่าส่วนกลาง
- ที่จอดรถ (%)
- พิกัดที่ตั้งโครงการ (Latitude, longtitude) โดยสามารถคลิกเพื่อเปิดบน google map ได้
- รายการสิ่งอำนวยความสะดวกB. การแชร์ข้อมูลกับผู้ที่ใช้แอปด้วยกัน โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ (permission) ได้ด้วยว่า จะให้เห็นส่วนใดบ้าง และจะให้ดูได้อย่างเดียวหรือแก้ไขได้ด้วย วิธีการแชร์
1. คลิกเมนู “Settings ตั้งค่า” และคลิก “Share Project data” (แชร์ข้อมูล)
2. คลิกเลือกโครงการที่ต้องการแชร์
3. คลิก “+” เพื่อใส่ข้อมูลของคนที่เราจะแชร์ข้อมูลให้ โดยจะต้องระบุอีเมล์ด้วยเสมอ ซึ่งจะใช้เป็น key ในการแชร์ข้อมูล หากเคยกรอกชื่อคนนั้นไว้แล้ว สามารถคลิกที่แว่นค้นหา และเลือกรายชื่อบุคคลนั้นจากรายชื่อที่แสดงขึ้นมาได้
4. คลิกเลือกหมวดข้อมูลที่ต้องการแชร์ “View” ดูได้เท่านั้น, “Edit” ดูและแก้ไขได้ 

หมวดข้อมูลที่แชร์ได้
- My Projects (ส่วนข้อมูลโครงการ ตามหน้าฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการ)
- Note (บันทึกที่อยู่ในโครงการ)
- Keys (ส่วนข้อมูลกุญแจ)
- Documents (ไฟล์เอกสารต่างๆ)
- Renter (ส่วนข้อมูลผู้เช่า)
- Contracts (ส่วนสัญญา)
- Wallets (ส่วน wallets)
- Rental records (ส่วนบันทึกรายรับค่าเช่า)
- Reports (ส่วนรายงาน)

ดาวน์โหลดแอป CondoFile ได้ฟรีที่ app store, google play


best view with google chrome.  @2019 CondoFile.