ตัวเลขสำคัญที่ต้องดู . . .
โดยเฉพาะหากคุณซื้อคอนโดเพื่ออยู่เอง

update 2 Aug 195 ตัวเลขที่เราควรต้องดูในการเลือกซื้อคอนโด เพราะตัวเลขเหล่านี้มีผลต่อการอยู่อาศัยของเรา ตัวเลขเหล่านี้เราเองก็ไม่มีค่ากลางเหมือนกันว่าเท่าไหร่ที่เหมาะสม แต่อาจใช้การเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกทั้งหมดที่เราพิจารณาอยู่ ว่าตัวเลือกไหนโดยรวมแล้วดีที่สุด ภายใต้งบและความชอบอื่นๆ ของเรา


1. จำนวนยูนิตรวมของโครงการ

โดยทั่วไป จำนวนยูนิตยิ่งน้อยความแออัดก็จะน้อยไปด้วย แต่ก็จะมีผลต่อค่าส่วนกลางที่สูงขึ้นเนื่องจากตัวหารน้อยลง และสิ่งอำนวยความสะดวกมักจะน้อยกว่าโครงการขนาดใหญ่ อาจติดรถไฟฟ้าน้อยกว่า ซึ่งต้องดูว่าเราชอบอยู่โครงการแบบไหน และต้องดูจำนวนอาคารประกอบด้วย หาก 2 โครงการจำนวนยูนิตรวมเท่ากัน โครงการที่แบ่งเป็นหลายอาคาร ความหนาแน่นต่ออาคารจะลดไปตามจำนวนอาคารที่มากขึ้น  

2. จำนวนยูนิตทั้งหมดในชั้นที่เราซื้อ

ถ้าน้อยความเป็นส่วนตัวจะมากขึ้น

3. อัตราส่วนลิฟท์โดยสาร

หลายคนที่ซื้อคอนโดใหม่ๆ อาจไม่ได้คิดถึงข้อนี้ แต่แนะนำเลยว่าอย่าลืมเปรียบเทียบตัวเลขนี้ โดยเป็นการดูว่าลิฟท์โดยสารหนึ่งตัวรองรับการใช้งานจำนวนกี่ยูนิต เช่น ตึกมี 300 ยูนิต มีลิฟท์โดยสาร 3 ตัว อัตราส่วนคือ 1:100 อัตราส่วนยิ่งสูงหมายถึงช่วงเช้าเย็น เราอาจจะต้องใช้เวลารอลิฟท์นานขึ้น ลิฟท์แน่นขึ้น จากประสบการณ์ส่วนตัวที่อยู่คอนโดมา (ไม่ได้อ้างอิงหลักวิชาการ) อัตราส่วนหนึ่งต่อร้อยต้น ๆ ยังอยู่สบายดี ไม่ต้องใช้เวลารอลิฟท์นาน เวลาใช้ลิฟท์ก็ยังว่างๆ แต่พอเป็นระดับหนึ่งต่อร้อยกลางๆ ขึ้นไปก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าต้องรอลิฟท์และคนแน่นขึ้น เอาเป็นว่าถ้าเวลาเปรียบเทียบตัวเลือกทั้งหมด โครงการที่มีอัตราส่วนที่ต่ำสุดจะดีกว่า

4. จำนวนเปอร์เซนต์ที่จอดรถ

สำหรับคนที่ใช้รถเป็นหลักต้องดูตัวเลขนี้ประกอบ ถ้าที่จอดรถน้อยๆ เช่น 30-35 เปอร์เซนต์ เมื่อคนเข้าอยู่เต็มมีแนวโน้มสูงที่จะมีปัญหาแย่งที่จอดรถ โดยเฉพาะโครงการที่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าซึ่งผู้อยู่มีแนวโน้มที่จะใช้รถส่วนตัวมากขึ้น 

5. ค่าส่วนกลาง

เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกปี เท่าที่สำรวจในปัจจุบันค่าส่วนกลางของโครงการใหม่จำนวนมากจะเริ่มต้นที่ 50-60 บาท ต่อ ตร.ม. ขึ้นไปจนถึงหลักร้อยบาท ขึ้นกับขนาดและความหรูหราของโครงการ และมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกตามค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น ค่าบริการของบริษัทนิติฯ ที่ปรับขึ้นทุกปี การเลือกโครงการที่ส่ิงอำนวยความสะดวกยิ่งมากและหรูหราเท่าไหร่ ในระยะยาวที่ต้องมีค่าบำรุงรักษาที่สูง อาจส่งผลให้ค่าส่วนกลางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วย อันน้ีเวลาซื้อโครงการ โดยเฉพาะโครงการระดับหรูหราที่ค่าส่วนกลางเริ่มต้นสูงๆ อยู่แล้ว ต้องดูกำลังทรัพย์ของเราให้ดีด้วย เพราะค่าส่วนกลางยังอาจปรับขึ้นได้อีกในอนาคตbest view with google chrome.  @2019 CondoFile.