แอป CondoFile


App features    
คุณสมบัติแอป

นักลงทุน

เก็บข้อมูลคอนโดทั้งหมดที่มี สนใจซื้อ และไฟล์เอกสารตั้งแต่ factsheet สัญญาเงินกู้ และอื่น ๆ ไว้ในแอปเดียว ดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน cloud เห็นภาพรวมของราคาในแต่ละพื้นที่ได้ง่าย ๆ บนแผนที่

post ขาย ปล่อยเช่าได้ง่าย ๆ หรือส่งข้อมูลให้ลูกค้าทาง SMS, line, email ได้ทันทีแค่คลิก 

ระบบจัดการการปล่อยเช่า มี notification เตือนเมื่อถึงเวลาที่ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่า บันทึกรับค่าเช่าอัตโนมัติ แบบประเมินผู้เช่า แสดง yield% แต่ละยูนิต รู้ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ชัดเจน ให้ตั้งราคาขายได้อย่างถูกต้อง

จะมีโครงการเยอะขนาดไหน ก็จัดการข้อมูลได้ง่าย ๆ แบบไม่เสียเวลาเอเจ้นท์

เก็บข้อมูลคอนโดที่จะปล่อยเช่า ขาย พร้อมภาพถ่าย พิกัดที่ตั้งโครงการ โดยเรียกดูได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่นอก office หรือเดินทางอยู่ต่างประเทศ และคลิกแชร์ให้ลูกค้าที่สนใจได้ง่ายๆ ผ่าน SMS, line, email ทำให้ไม่พลาดโอกาสในการปิดการขาย

แชร์ข้อมูลกับทีมงานที่ใช้แอปด้วยกัน โดยกำหนดสิทธิการใช้ได้ ดูได้เท่านั้นหรือแก้ไขได้ด้วย

ระบบบันทึกข้อมูลผู้เช่า บันทึกรับค่าเช่า เตือนสัญญาเช่าครบกำหนด ให้สามารถติดตาม ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

เจ้าของคอนโด

เก็บข้อมูลคอนโดและไฟล์เอกสารต่างๆ ไว้ในที่เดียว หมดปัญหาเรื่องการหาข้อมูลไม่เจอเมื่อเวลาผ่านไปหลาย ๆ ปี และมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เก็บข้อมูล ภาพกุญแจห้อง พร้อมบันทึกข้อมูลเจ้าของโครงการ โดยคลิกโทรได้จากแอป

บันทึกรายการผ่อนค่างวด (แยกให้เห็นดอกเบี้ย และเงินต้น สรุปเป็นรายปี) พร้อมสรุปยอดเงินกู้คงเหลือให้เห็น มี notification เตือนเมื่อควร refinance บันทึกค่าส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายอื่นที่นิติบุคคลเรียกเก็บ ให้ตรวจสอบได้ง่าย ๆ บันทึกรายการซ่อมบำรุงพร้อมทั้งภาพ

สามารถแชร์ข้อมูลกับคนในครอบครัว เพื่อให้รู้ว่าเรามีคอนโดโครงการไหนอยู่บ้าง

นักการตลาดคอนโดฯ

ให้การสำรวจ เก็บข้อมูลโครงการเป็นเรื่องง่าย แค่เปิดแอปฯ กรอกข้อมูลตามฟอร์มในแอป หรือ copy ข้อมูลโครงการจากระบบกลางของแอปที่มี เก็บภาพถ่าย ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ข้อมูลจะอยู่ในระบบให้พร้อมใช้ตลอดไป

นำเสนอข้อมูลหรือคุยแลกเปลี่ยนในที่ประชุมได้ทันที หรือสามารถคลิกดู factsheet, floor plan, room layout อื่นๆ จากไฟล์ที่เก็บไว้ในแอปได้

ดูราคาขายเฉลี่ยต่อ ตร.ม. ของโครงการที่สำรวจบนแผนที่ได้ export ข้อมูลโครงการเป็นไฟล์ excel เพื่อดูเปรียบเทียบโครงการในแต่ละหัวข้อในรูปแบบตารางได้   

ข้อมูลพร้อมใช้ตลอดเวลาอยู่บนมือถือ ตอบได้ทันทีเมื่อต้องคุยกับเจ้านาย ทีมงาน


บันทึกข้อมูลโครงการ
จัดกลุ่มข้อมูล
บันทึกผังโครงการ
floor plan
บันทึกผังห้อง
room layout
บันทึกรายการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
บันทึกข้อมูล
รูปกุญแจ
เก็บใบเสนอราคา ใบจองซื้อ สัญญาซื้อขาย อื่นๆ
เก็บรูปโครงการ แชร์ผ่าน line, mail
บันทึกรายการซ่อมบำรุง ภาพงานซ่อม
ส่งข้อมูลงานซ่อม แผนที่ ให้ช่างซ่อม
บันทึกข้อมูลการเงิน การผ่อนดาวน์
ค่างวด อื่นๆ
บันทึกค่าส่วนกลาง แยกตามแต่ละโครงการ
กราฟสรุปมูลค่าโครงการ ยอดกู้ ยอด balance
สรุปยอดผ่อนชำระต่อเดือน รายรับค่าเช่าต่อเดือน
บันทึกเงินต้น และดอกเบี้ย สรุปยอดรวมรายปี
บันทึกข้อมูลผู้เช่า
บัตรประชาชน
สร้างสัญญาเช่า แจ้งเตือนสัญญาเช่าครบอายุ
บันทึกรับค่าเช่ารายเดือนอัตโนมัติ
แจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดจะมีการจ่ายค่าเช่า
ดูประวัติการชำระค่าเช่าของผู้เช่าแต่ละราย
แบบประเมินผู้เช่าแต่ละราย
แชร์ location โครงการผ่านแอป
แชร์ข้อมูลโครงการ รูป ผ่าน sms, line
แชร์ กำหนดสิทธิข้อมูลโครงการ กับผู้ใช้แอปด้วยกัน
Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel (ทั้งหมด หรือเลือกโครงการ)
แสดงที่ตั้ง ราคาเฉลี่ย ต่อ ตร.ม.
ของแต่ละโครงการบน Map
รายงานผลตอบแทนการเช่า (Yield %) *
อื่น ๆFeatures summary
สรุปคุณสมบัติแอป


บันทึกข้อมูลโครงการ
จัดกลุ่มข้อมูล
บันทึกรายการซ่อมบำรุง
ภาพงานซ่อม
บันทึกข้อมูลผู้เช่า 
บัตรประชาชน
แชร์ข้อมูลโครงการ รูป
ผ่าน sms, line
บันทึกผังโครงการ 
floor plan
ส่งข้อมูลงานซ่อม แผนที่
ให้ช่างซ่อม
สร้างสัญญาเช่า
แจ้งเตือนสัญญาเช่าครบอายุ
แชร์ กำหนดสิทธิข้อมูล
โครงการ กับผู้ใช้แอปด้วยกัน
บันทึกผังห้อง
room layout
บันทึกข้อมูลการเงิน
การผ่อนดาวน์ ค่างวด
บันทึกรับค่าเช่ารายเดือน
อัตโนมัติ
Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel
(ทั้งหมด หรือเลือกโครงการ)
บันทึกรายการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
บันทึกค่าส่วนกลาง
แยกตามแต่ละโครงการ
แจ้งเตือนล่วงหน้า
เมื่อถึงกำหนดจะมีการจ่ายค่าเช่า
แสดงที่ตั้ง ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม.
ของแต่ละโครงการบน Map
บันทึกข้อมูล รูปกุญแจ
บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แยกตามหมวด
ดูประวัติการชำระค่าเช่า 
ของผู้เช่าแต่ละราย
รายงานราคาเฉลี่ย
แยกตามโซน
เก็บใบเสนอราคา ใบจองซื้อ
สัญญาซื้อขาย อื่นๆ
กราฟสรุปมูลค่าโครงการ
ยอดกู้ ยอด balance
สรุปรายได้ค่าเช่า แยกตามยูนิต
รวมรายเดือน รวมรายปี
รายงานผลตอบแทนการเช่า
(Yield %) *
เก็บรูปโครงการ
แชร์ผ่าน line, mail
สรุปยอดผ่อนชำระต่อเดือน
รายรับค่าเช่าต่อเดือน
แบบประเมินผู้เช่า
แต่ละราย
รายงานอื่น ๆ
เรียกดูข้อมูลผ่าน cloud
ได้ทุกที่ทุกเวลา
บันทึกเงินต้น และดอกเบี้ย
สรุปยอดรวมรายปี
แชร์ location โครงการ
ผ่านแอป
อื่น ๆหมายเหตุ: การคำนวณผลตอบแทนการเช่า (Yield %) เป็นการประมาณเบื้องต้น โดยคิดจากราคาคอนโดฯ ที่ซื้อและค่าเช่าที่ได้รับ กรณีที่มีการปล่อยเช่า การคิด Yield จะนำค่าเช่าที่บันทึกในระบบมาคิด กรณีที่ยังไม่ได้มีการปล่อยเช่า การคิด Yield จะนำค่าเช่าที่ คาดหวังว่าจะได้รับ (Expected rental) ที่ใส่ไว้มาคำนวณ


best view with google chrome.  @2019 CondoFile.