Checklist โลเกชั่นที่ดี

update 26 Mar 19

Checklist โลเกชั่นที่ดี

update 26 Mar 19


เวลาคุยเรื่องโลเกชั่นดีหรือไม่ดี หลายคนอาจมองไม่เหมือนกัน ทีมงานของเราลองสรุปมาแชร์กันโลเกชั่นที่ดีควรเป็นอย่างไรกันบ้าง แบบที่จับต้อง เข้าใจง่ายๆ การซื้อคอนโดฯ แต่ละครั้งเราจ่ายเป็นหลักล้าน หรืออาจมากกว่า 10 ล้าน ให้เวลาทำการบ้านเปรียบเทียบดีๆ ครับ จะได้ไม่รู้สึกเสียดายทีหลังว่าน่าจะเลือกอีกโครงการ


1. เดินทางสะดวก: ถ้าให้ดีก็ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือสามารถเดินถึงสถานีรถไฟฟ้าได้ในระยะไม่ไกล ไม่เกิน 500-600 เมตร แล้วควรติดถนนหลักหรือที่รถเข้า-ออกสู่ถนนหลักได้ง่าย ไม่ต้องไปกลับรถไกลๆ หรือขึ้นทางด่วนได้ง่าย หรือถ้ามีเส้นทางเดินทางให้เลือกได้มากกว่าหนึ่งเส้นทางก็ยิ่งดี
2. ไม่ไกลเกินไปจากเมือง หรือที่ทำงานของกลุ่มเป้าหมาย
3. มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย: สถานที่ห้อมล้อมโครงการ ควรให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยกับการอยู่อาศัย เส้นทางที่เดินไปรถไฟฟ้าหรือขึ้นรถสาธารณะอื่นๆ แหล่งกิน จับจ่าย ควรมีความปลอดภัย แม้จะเดินตอนหัวค่ำ กลางคืน
4. ไม่อยู่ใกล้แหล่งที่เป็นมลพิษ
5. มีร้านค้า ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินถึงได้ แต่ก็ไม่ติดโครงการเกินไปหรือทำให้การจราจรติดขัดจนไม่น่าอยู่
6. ไม่ใกล้สถานบันเทิง ที่เที่ยวกลางคืน ที่จะรบกวนการอยู่อาศัย
7. อยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญ เป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตหรือมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี (ไม่มีที่รกร้าง มีสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าใหม่ๆ ที่ทันสมัย) มีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในอนาคตให้แก่โครงการ แต่ก็ให้ความรู้สึกที่สงบเหมาะกับการอยู่อาศัย
8. มีกลุ่มเป้าหมายรองรับมากพอและชัดเจน (หากเราลงทุนสำหรับการปล่อยเช่า) เช่น สถานศึกษา ที่ทำงานของชาวต่างชาติ เป็นต้น
9. เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงอยู่แล้ว อาจดูได้จากโครงการเก่าๆ ในพื้นที่ที่สามารถขายได้หมด และราคาของโครงการใหม่ๆ ที่สูงขึ้น และขายได้เร็ว
10. เป็นพื้นที่ที่คนอยากอยู่อาศัยแต่มีที่ดินจำกัด หรือแทบไม่มีที่ดินใหม่ให้ขึ้นโครงการอีกแล้ว
11. มี lifestyle ที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร hip hip, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
12. เป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะที่เป็นที่ต้องการ เช่น ติดแม่น้ำ ติดสวนสาธารณะ เป็นต้น
13. มีคู่แข่งไม่เยอะ (ในแง่ของการลงทุน)
14. เป็นที่ที่ติดกับย่านที่อยู่อาศัยที่ราคาสูงมากๆ โดยเป็นที่รองรับ/ตัวเลือก ที่ราคาต่างกันมาก
15. มีราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ โลเกชั้นที่ดีจะพิจารณาประกอบกันจากหลายๆ ปัจจัยข้างต้น แต่ทั้งนี้จะขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการซื้อของเราด้วย กลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น คอนโดที่ใกล้-ติดโรงพยาบาล หากจับกลุ่มวัยรุ่นอาจมองว่า โลเกชั่นไม่ดี แต่หากจับกลุ่มผู้สูงอายุอาจเป็นโลเกชั่นที่ดีมาก หรือขึ้นกับ lifestyle ของเราหากเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง แต่การเลือกจะขึ้นกับการเปรียบเทียบกับตัวเลือกต่างๆ และงบประมาณที่เรามีด้วย


Download file.pdf
เวลาคุยเรื่องโลเกชั่นดีหรือไม่ดี หลายคนอาจมองไม่เหมือนกัน ทีมงานของเราลองสรุปมาแชร์กันโลเกชั่นที่ดีควรเป็นอย่างไรกันบ้าง แบบที่จับต้อง เข้าใจง่ายๆ การซื้อคอนโดฯ แต่ละครั้งเราจ่ายเป็นหลักล้าน หรืออาจมากกว่า 10 ล้าน ให้เวลาทำการบ้านเปรียบเทียบดีๆ ครับ จะได้ไม่รู้สึกเสียดายทีหลังว่าน่าจะเลือกอีกโครงการ


1. เดินทางสะดวก: ถ้าให้ดีก็ติดสถานีรถไฟฟ้า หรือสามารถเดินถึงสถานีรถไฟฟ้าได้ในระยะไม่ไกล ไม่เกิน 500-600 เมตร แล้วควรติดถนนหลักหรือที่รถเข้า-ออกสู่ถนนหลักได้ง่าย ไม่ต้องไปกลับรถไกลๆ หรือขึ้นทางด่วนได้ง่าย หรือถ้ามีเส้นทางเดินทางให้เลือกได้มากกว่าหนึ่งเส้นทางก็ยิ่งดี 
2. ไม่ไกลเกินไปจากเมือง หรือที่ทำงานของกลุ่มเป้าหมาย
3. มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย: สถานที่ห้อมล้อมโครงการ ควรให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยกับการอยู่อาศัย เส้นทางที่เดินไปรถไฟฟ้าหรือขึ้นรถสาธารณะอื่นๆ แหล่งกิน จับจ่าย ควรมีความปลอดภัย แม้จะเดินตอนหัวค่ำ กลางคืน
4. ไม่อยู่ใกล้แหล่งที่เป็นมลพิษ 
5. มีร้านค้า ร้านอาหาร ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินถึงได้ แต่ก็ไม่ติดโครงการเกินไปหรือทำให้การจราจรติดขัดจนไม่น่าอยู่ 
6. ไม่ใกล้สถานบันเทิง ที่เที่ยวกลางคืน ที่จะรบกวนการอยู่อาศัย
7. อยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญ เป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตหรือมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี (ไม่มีที่รกร้าง มีสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าใหม่ๆ ที่ทันสมัย) มีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในอนาคตให้แก่โครงการ แต่ก็ให้ความรู้สึกที่สงบเหมาะกับการอยู่อาศัย 
8. มีกลุ่มเป้าหมายรองรับมากพอและชัดเจน (หากเราลงทุนสำหรับการปล่อยเช่า) เช่น สถานศึกษา ที่ทำงานของชาวต่างชาติ เป็นต้น
9. เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงอยู่แล้ว อาจดูได้จากโครงการเก่าๆ ในพื้นที่ที่สามารถขายได้หมด และราคาของโครงการใหม่ๆ ที่สูงขึ้น และขายได้เร็ว
10. มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ตอบสนอง lifestyle กลุ่มเป้าหมาย เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร hip hip, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
11. เป็นพื้นที่ที่คนอยากอยู่อาศัยแต่มีที่ดินจำกัด หรือแทบไม่มีที่ดินใหม่ให้ขึ้นโครงการอีกแล้วในพื้นที่นั้น หรือถ้าจะขึ้นใหม่ก็ต้องแพงมากๆ เช่น ซอยทองหล่อ อารีย์ เป็นต้น
12. เป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะที่เป็นที่ต้องการ เช่น ติดแม่น้ำ ติดสวนสาธารณะ ติดสถานีรถไฟฟ้า (CBD)  เป็นต้น
โครงการตามข้อ 11-12 มักมากับคำว่า “จำกัด" ยากที่จะเกิดขึ้นมาได้ใหม่หรือโครงการใหม่จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเลือกคอนโดลักษณะนี้จะช่วยให้มีจุดเด่นของโครงการ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใด คอนโดนี้ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้เช่า และหากขายต่อก็มักจะได้ราคาที่ดี เนื่องจากเป็นหาที่ไหนไม่ได้อีก
13. มีคู่แข่งไม่เยอะ (ในแง่ของการลงทุน)
14. เป็นที่ที่ติดกับย่านที่อยู่อาศัยที่ราคาสูงมากๆ โดยเป็นที่รองรับ/ตัวเลือก ที่ราคาต่างกันมาก 
15. มีราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ โลเกชั้นที่ดีจะพิจารณาประกอบกันจากหลายๆ ปัจจัยข้างต้น แต่ทั้งนี้จะขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการซื้อของเราด้วย กลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น คอนโดที่ใกล้-ติดโรงพยาบาล หากจับกลุ่มวัยรุ่นอาจมองว่า โลเกชั่นไม่ดี แต่หากจับกลุ่มผู้สูงอายุอาจเป็นโลเกชั่นที่ดีมาก หรือขึ้นกับ lifestyle ของเราหากเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง แต่การเลือกจะขึ้นกับการเปรียบเทียบกับตัวเลือกต่างๆ และงบประมาณที่เรามีด้วย

Download file.pdf


best view with google chrome.  @2019 CondoFile.