ไฟล์สำหรับสื่อ 
Press kit


โปรดอ่าน: ไฟล์โลโก้ - ไอคอน ตัวอย่างหน้าจอแอปฯ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสามารถนำไปใช้ได้เพื่อการประชาสัมพันธ์แอปฯ เท่านั้น หรือในการทำกิจกรรมการตลาดต่างๆ ร่วมกับบริษัทฯ เท่านั้น หากมีความต้องการใช้งานอื่น ๆ หรือมีข้อมสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่ welcome@condofile.co

ไฟล์สำหรับสื่อ 
Press kit


โปรดอ่าน: ไฟล์โลโก้ - ไอคอน ตัวอย่างหน้าจอแอปฯ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสามารถนำไปใช้ได้เพื่อการประชาสัมพันธ์แอปฯ เท่านั้น หรือในการทำกิจกรรมการตลาดต่างๆ ร่วมกับบริษัทฯ เท่านั้น หากมีความต้องการใช้งานอื่น ๆ หรือมีข้อมสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่ welcome@condofile.co

โลโก้ - ไอคอน

โลโก้ - ไอคอน “CondoFile”  ไฟล์ jpg และ AI
รายละเอียดการใช้โลโก้
ขนาดไฟล์: 1.5MB
update: 1 Apr 2019

Download logo.zipข้อความแนะนำ application 

ชื่อแอป: CondoFile
คำอธิบายโดยย่อ: แอปเก็บข้อมูลคอนโดฯ ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การผ่อนชำระ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อมูลผู้เช่า บันทึกรับค่าเช่า รายการซ่อมบำรุง และอื่นๆ

เนื้อหาโดยละเอียด:
แอป iOS สำหรับเก็บข้อมูลคอนโดฯ ภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร เช่น หนังสือจอง factsheet สัญญาซื้อขาย แบบห้อง เป็นต้น บันทึกการผ่อนชำระค่างวด ค่าส่วนกลาง เงินกองทุน หรืออื่นๆ บันทึกข้อมูลผู้เช่า บันทึกรับค่าเช่าในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติ พร้อมเตือนเมื่อถึงวันที่ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่า แอปจะสรุปยอดผ่อนทั้งหมดในแต่ละเดือน ค่าเช่าที่ได้รับ รวมทั้งยอดกู้คงเหลือ และยังสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการตรวจสอบภายหลัง รวมทั้งคุณสมบัติอื่น เช่น
- password สำหรับ log-in เข้าใช้งาน
- การแชร์ข้อมูลโครงการผ่าน line, sms, email
- รายงานต่างๆ เช่น รายชื่อที่ใส่ไว้ในแอปเรียงตามราคา ต่อ ตร.ม., รายชื่อผู้เช่า สัญญาเช่าตามวันหมดอายุ การแสดงข้อมูลโครงการบนแผนที่ รายงานแสดงผลตอบแทนการเช่า (yield%) เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.condofile.co
Download 

update: 1 Apr 2019 ตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

ไฟล์ตัวอย่างหน้าจอแอปภาษาไทย
หน้าแรก เมนูหลัก โครงการ ฟอร์มบันทึกโครงการ เอกสาร สรุปการเงิน ค่างวด-ผ่อนชำระ รายชื่อผู้เช่า บันทึกรับค่าเช่า รายงาน ผลตอบแทนการเช่า ตั้งค่า การแชร์ข้อมูลแบบกำหนดสิทธิ์
ขนาดไฟล์: 22.4MB
update: 1 Apr 2019

Download TH.zipตัวอย่างหน้าจอภาษาอังกฤษ

ไฟล์ตัวอย่างหน้าจอแอปภาษาอังกฤษ
home, main menu, project, project fill-form, documents, project value - loan, wallets, renters, rental records, reports, rental yields, settings, sharing with permission
ขนาดไฟล์: 20.5MB
update: 1 Apr 2019

Download EN.zip


โลโก้ - ไอคอน 

โลโก้ - ไอคอน “CondoFile” ไฟล์ jpg และ AI
รายละเอียดการใช้โลโก้
ขนาดไฟล์: 1.5MB
update: 1 Apr 2019 

ข้อความแนะนำ application 

ชื่อแอป: CondoFile
คำอธิบายโดยย่อ: แอปเก็บข้อมูลคอนโดฯ ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การผ่อนชำระ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อมูลผู้เช่า บันทึกรับค่าเช่า รายการซ่อมบำรุง และอื่นๆ

เนื้อหาโดยละเอียด:
แอป iOS สำหรับเก็บข้อมูลคอนโดฯ ภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร เช่น หนังสือจอง factsheet สัญญาซื้อขาย แบบห้อง เป็นต้น บันทึกการผ่อนชำระค่างวด ค่าส่วนกลาง เงินกองทุน หรืออื่นๆ บันทึกข้อมูลผู้เช่า บันทึกรับค่าเช่าในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติ พร้อมเตือนเมื่อถึงวันที่ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่า แอปจะสรุปยอดผ่อนทั้งหมดในแต่ละเดือน ค่าเช่าที่ได้รับ รวมทั้งยอดกู้คงเหลือ และยังสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการตรวจสอบภายหลัง รวมทั้งคุณสมบัติอื่น เช่น
- password สำหรับ log-in เข้าใช้งาน
- การแชร์ข้อมูลโครงการผ่าน line, sms, email
- รายงานต่างๆ เช่น รายชื่อที่ใส่ไว้ในแอปเรียงตามราคา ต่อ ตร.ม., รายชื่อผู้เช่า สัญญาเช่าตามวันหมดอายุ การแสดงข้อมูลโครงการบนแผนที่ รายงานแสดงผลตอบแทนการเช่า (yield%) เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.condofile.co
Download 

update: 1 Apr 2019 

ตัวอย่างหน้าจอภาษาไทย

ไฟล์ตัวอย่างหน้าจอแอปภาษาไทย : หน้าแรก เมนูหลัก โครงการ ฟอร์มบันทึกโครงการ เอกสาร สรุปการเงิน ค่างวด-ผ่อนชำระ รายชื่อผู้เช่า บันทึกรับค่าเช่า รายงาน ผลตอบแทนการเช่า ตั้งค่า การแชร์ข้อมูลแบบกำหนดสิทธิ์
ขนาดไฟล์: 22.4MB
update: 1 Apr 2019 

ตัวอย่างหน้าจอภาษาอังกฤษ

ไฟล์ตัวอย่างหน้าจอแอปภาษาอังกฤษ
home, main menu, project, project fill-form, documents, project value - loan, wallets, renters, rental records, reports, rental yields, settings, sharing with permission
ขนาดไฟล์: 20.5MB
update: 1 Apr 2019 
best view with google chrome.  @2019 CondoFile.